Biuro rachunkowe oferta

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomoce w rozmiarze rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te produkuje na pracę innych podmiotów ekonomicznych i pracy, a oraz osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do działania obowiązków związanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a dodatkowo praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

chillgard rtCHILLGARD® RT – monitor wycieku czynnika chłodniczego | GRUPA WOLFF

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego typie operacje. Moduł Optima jest odpowiednio związany z biurem rachunkowym, dlatego wszystkie informacje potrafią być doskonalone i synchronizowane na bieżąco. Zapewnia to księgowemu podjęcie działalności bez dodatkowego logowania się. W relacje od wartości i wzoru firmy można użyć różne moduły które niesie program Optima Biuro Rachunkowe. A oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Pozwala na złożenia z Tytułem Skarbowym, razem z najnowocześniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa pozwoli na prowadzenie ksiąg razem z najnowocześniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w sumy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w możliwość elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyzny ewidencji środków trwałych, a także wartości prawych i psychicznych. Pozwala ponadto na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry i Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najróżniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest przydatny w klasie dużej i wzorze usługowym dostępnym poprzez internet.